Uit de praktijk: Teamcoaching
De praktijk kent vele voorbeelden waaruit de toegevoegde waarde van (team)coaching blijkt. Managers benaderen mij vaak met onderstaande vragen en ambities. Wil je weten hoe ik hen help antwoord op deze vragen te vinden of hoe we samen die ambities waarmaken? Lees dan ook meer over de dienst teamcoaching.

Hoe kunnen we de samenwerking in ons team samen verbeteren?

Ik wil samen met  mijn teamleden meer duidelijkheid en gemeenschappelijkheid creëren in:de ideeën over het doel, de werkwijze, de verschillende rollen die nodig zijn in het team en de rol van elk teamlid.

Hoe zorg ik samen met mijn team dat de afspraken worden nagekomen?

Ik wil dat de teamleden elkaar aanspreken en dat ze elkaar feedback vragen en geven.

Wat doen wij met teamleden die voor ons gevoel dwars liggen en van invloed zijn op het hele teamgebeuren?

Hoe doorbreken wij de patronen die ons belemmeren door te groeien naar een volgende fase?

Hoe kunnen wij de verschillen in persoonlijkheden in ons team beter benutten?

Hoe wordt ons werkoverleg doelgericht door constructieve discussies en besluiten waar iedereen achterstaat?

Ik wil dat we elkaar onderling meer coachen.

Hoe creëren we meer onderling vertrouwen en een open manier van met elkaar omgaan?

Hoe realiseren we dat we meer klantgericht werken, zowel intern als extern?

Ik wil het team leren een jaarplan te maken en dat ze daar in de praktijk van alledag ook naar handelen.

Hoe realiseren we dat het team zelf zijn resultaten analyseert en activiteiten onderneemt die het resultaat positief beïnvloeden?

Hoe kunnen we beter omgaan met de veranderingen, en ook met de veranderingen in de samenstelling van ons team?

Voor Referenties

Neem contact op met Van Heemskerk
Herken jij je in bovenstaande situaties of zoek je ook het antwoord op een of meerdere vragen? Neem dan contact op met Harry van Heemskerk voor een vrijblijvend gesprek of lees meer over de dienst teamcoaching.