Teamcoaching

Waar draait het bij jou om?
Je wilt (nog) meer uit je team halen. Je vraagt je af: hoe werken we samen in deze tijd van de pandemie? Hoe creëer ik in mijn team meer openheid, veiligheid en onderling vertrouwen? Hoe realiseer ik dat we beter naar elkaar luisteren, dat we elkaar feedback geven en openstaan om feedback te ontvangen? Hoe leer ik mijn team om effectief om te gaan met verschillen, met conflicten en veranderingen, hoe vergoot ik de betrokkenheid en het eigenaarschap? Hoe zorg ik dat mijn team resultaat verantwoordelijk wordt en de resultaten (nog) beter worden?

Als ervaren coach kan ik jou en je team maximaal ondersteunen om je team nog succesvoller te maken. Ik zie het als voordeel dat ik zelf met plezier vele jaren leiding aan teams heb gegeven en de dilemma’s vanuit het vak van manager aan den lijve heb ondervonden.

Wat mag je van me verwachten?

 • Vergroting van het bewustzijn van het team door het maken van een diagnose van de fase waarin het team zich bevindt.
 • Commitment van het team voor het ontwikkelpad en de daarbij te ondernemen acties.
 • Versterking van de onderlinge relaties, de samenwerking, de performance  en de werkprestaties van je team.
 • Verbreding en verdieping van de vaardigheden van je team(leden).
 • Meer energie en kracht in je team: een team dat (nog meer) swingt.
 • Optioneel kan ik de groei van het team ondersteunen door de Myers Briggs Type Indicator.

Hoe gaan we samenwerken?

 • Kennismakingsgesprek om te kijken of het klikt,
  om doelen te bepalen en afspraken te maken.
 • Vier teambijeenkomsten van elk drie uur.
 • Praktijkopdrachten ter ondersteuning van de ontwikkeling van je team.
 • Reflectie op de activiteiten en de teambijeenkomsten.
 • Telefonisch & email contact gedurende het traject.
 • Evaluatie van de bereikte resultaten en van het traject.

  N.B.: Een combinatie van individuele managementcoaching en teamcoaching is in bepaalde situaties zeer effectief en versnelt het bereiken van het gewenste (leer)resultaat.

Wat is je investering?

 • De investering voor het versterken van je team en het verhogen van de teamprestaties bedraagt voor vier teambijeenkomsten € 1950,- (excl. btw)
 • Dit is exclusief de investering in de optie van MBTI. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van het team.   
 • Coaching is maatwerk en laat zich niet dwingen in een aantal bijeenkomsten. Mijn ervaring is dat je in vier bijeenkomsten vaak blijvende zichtbare veranderingen realiseert. Mochten er meer dan vier bijeenkomsten gewenst zijn, dan is de investering € 150,- per uur (excl. btw). Dit vervolg vindt uiteraard in overleg plaats.

Referentie
"Harry heeft ons MT en medewerkers zeer succesvol begeleid naar resultaatverantwoordelijke teams. De resultaten van de teams zijn verbeterd en individuele medewerkers hebben zich verder kunnen ontwikkelen. Zijn handelswijze - zowel individueel als in de teams - kenmerkt zich als verbindend, scherp, down to earth, toegankelijk en mensgericht. Harry is gesprekspartner op alle niveaus, weet visie en operatie te verbinden, werkt resultaatgericht en zorgt vooral voor een zeer prettige vertaling van opdracht naar uitvoering en interventies."

Bart-Jan Timmerman
Districtsmanager Uitkeren UWV Utrecht/Flevoland.

Meer Referenties

Neem contact op met Van Heemskerk
Wilt u meer weten over teamcoaching of wilt u vrijblijvend advies over de toepasbaarheid van deze coachingsdienst op uw situatie? Neem dan contact op met Harry van Heemskerk.