Certified practioner MBTI
MBTI staat voor Myers Briggs Type Indicator en is een van de weinige persoonlijkheidsinstrumenten die de verschillen tussen mensen positief waardeert. Er zijn geen persoonlijkheidstypen beter of slechter: elke type heeft zijn sterkere en mogelijk zwakke kanten.

‘s Werelds meest gebruikte methode
MBTI is ‘s werelds meest gebruikte methode voor het verkrijgen van inzicht in je persoonlijke voorkeurstijlen. Het is gedurende tientallen jaren wetenschappelijk getoetst en is zeer nauwkeurig en betrouwbaar. Het levert een profielbeschrijving op die hoort bij jouw voorkeurstijlen. Daarin zal jij je sterk herkennen en het verklaart veel van je gedrag. MBTI is met name toepasbaar bij managementcoaching, teamcoaching en loopbaancoaching.

MBTI en managementcoaching
MBTI biedt zelfinzicht waardoor je beter kunt begrijpen waarom je zaken graag op een bepaalde manier aanpakt en hoe je gebeurtenissen beleeft. Het biedt groeikansen voor jezelf en concrete aanknopingspunten om je samenwerking en communicatie met anderen te verbeteren. Het leert je onderlinge verschillen te waarderen en te benutten. Het helpt je als leidinggevende te begrijpen welk effect je persoonlijke (leidersschaps)stijl heeft op anderen. Het geeft inzicht in de aspecten die jij van nature oppakt, maar ook in de gebieden waarin jij je kan ontwikkelen. Je ontdekt waarom iets je gemakkelijk afgaat en waarom iets anders je juist veel moeite en energie kost. MBTI helpt je te begrijpen waarom mensen verschillend reageren op verandering.

MBTI en teamcoaching
MBTI biedt  inzicht in de stijl van werken van de verschillende teamleden en van het team als geheel. Het helpt bij de individuele ontwikkeling van de afzonderlijke teamleden. En als team kun je beter gebruik maken van de individuele sterke punten en de aanwezige kracht in het team. Tegelijkertijd kan je de ontwikkelgebieden van het team vaststellen. Het helpt het team de communicatie te verbeteren, problemen gemakkelijker op te lossen en de verschillen tussen de teamleden te waarderen en in hun voordeel te laten werken. De onderlinge samenwerking wordt hierdoor verstevigd. MBTI helpt te begrijpen waarom mensen verschillend reageren op verandering.

MBTI en loopbaancoaching
MBTI biedt zelfinzicht waardoor je beter kunt begrijpen waarom je zaken graag op een bepaalde manier aanpakt. Het geeft inzicht in de aspecten die jij van nature oppakt en inzicht in welke werkomgevingen en met welke taken jij jezelf als een vis in het water voelt. Er wordt tijdens het coachingstraject aandacht geschonken aan de relatie tussen je voorkeurstijlen en verschillende soorten taken en functies, je bijdrage aan de organisatie, je leiderschapsstijl, je aanpak om problemen op te lossen, je voorkeur voor werkomgevingen, je voorkeursstijl van leren, potentiële valkuilen en suggesties voor ontwikkeling. Door de inzichten verkregen uit de MBTI te koppelen aan een actieplan, wordt zeer concreet gewerkt aan je loopbaanvraag.