Begeleide intervisie

Waar draait het bij jou om?
Je wilt je leervragen en de uitdagingen op je werk graag met een groep van managers bespreken. Samen weet je immers meer en kom je tot inzichten en oplossingen die je alleen niet had bedacht. Je ondersteunt elkaar en geeft onderling advies. Dit doe je binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur waar iedereen tot zijn recht komt en je maximaal van en met elkaar kunt leren.

Als ervaren intervisie begeleider kan ik jou en de groep begeleiden naar een zelfsturende en op reflectie gerichte leergroep waarin de groep zichzelf op professionele wijze kan begeleiden.

Wat mag je van me verwachten?

 • Vergroting van je bewustzijn
 • Duidelijkheid in de oplossingsrichtingen en je ontwikkelpad inclusief de daarbij behorende acties
 • Versterking van je persoonlijke performance
 • Verbetering van je werkprestaties
 • Verbreding en verdieping van je (begeleidings)vaardigheden
 • Meer energie, kracht, ruimte en een nieuw perspectief

Hoe gaan we samenwerken?

 • Groepsgesprek ter kennismaking en ter vaststelling van doelen, verwachtingen, voorwaarden en uitgangspunten
 • Binnen de context van de organisatie wordt er evenredige aandacht gegeven tussen de persoon, het team en het vak (Ik – Wij – Het)
 • Zes intervisiebijeenkomsten van drie uur
 • Opdrachten in de praktijk van alle dag voortvloeiend uit je casus en relevante literatuur ter ondersteuning van je ontwikkeling
 • Reflectie op de uitvoering van de opdrachten en de bijeenkomsten
 • Telefonisch & email contact gedurende het traject  
 • Evaluatie van het traject

  N.B.: het behoort ook tot de begeleidingsmogelijkheden om intervisie te implementeren in de gehele organisatie

Wat is je investering?

 • De investering voor het versterken van de individuele kwaliteiten van een groep tussen de vier en acht personen, wat zijn uitwerking heeft op de hele organisatie, bedraagt € 2900,- (exclusief BTW)
 • Mochten er meer dan 6 bijeenkomsten gewenst zijn dan is de investering
  € 150,- (exclusief BTW) per uur

Referentie
"Ik heb Harry leren kennen toen hij mijn intervisiebegeleider was. Toentertijd heb ik Harry ervaren als een doortastende coach die niet bang is om te confronteren en de vinger op de zere plek weet te leggen. Harry weet in korte tijd diepgang in de intervisie te krijgen en daarbij een open en respectvolle sfeer te creëren. Hij heeft ons, intervisiedeelnemers, geleerd elkaar te coachen en Harry weet perfect te timen wanneer het nodig is om zelf te interveniëren. Zijn begeleiding heeft mij geholpen in mijn ontwikkeling en bijgedragen aan mijn groei door mij elke keer weer een spiegel voor te houden, maar ook door positiviteit te vinden, die vast te houden en zo vol energie door te gaan. Harry, bedankt!"

Jane Lalay
Teammanager Uitkeren UWV Midden/Zuid Gelderland

Meer Referenties 

Neem contact op met Van Heemskerk
Wilt u meer weten over begeleide intervisie of wilt u vrijblijvend advies over de toepasbaarheid van deze coachingsdienst op uw situatie? Neem dan contact op met Harry van Heemskerk.