Conflictcoaching
“Een conflict is een botsing tussen waarheden die niet in één verhaal passen.”

Samen sta je sterk en waar samen wordt gewerkt ontstaan conflicten. Gelukkig wel. Want conflicten zijn normale verschijnselen in de ontwikkeling van een team, ze scheppen duidelijkheid en verstevigen relaties. Mits er op een effectieve manier mee wordt omgegaan.

Waar draait het bij jou om?
Je hebt zelf een (dreigend) conflict of raakt voor jouw gevoel regelmatig  in conflictsituaties verzeild en je wilt dit onderzoeken en uitwerken. Of als leidinggevende wil jij conflicten in je team aanpakken zodat het team zich verder kan ontwikkelen, maar je weet nog niet goed hoe. Zo ook voor het conflict dat zich nu in je team afspeelt. Als ervaren coach kan ik jou maximaal ondersteunen om conflicten productief te maken.

Wat mag je van me verwachten als het om jou gaat?

 • Vergroting van bewustzijn van hoe jij je verhoudt tot conflicten.
 • Inzicht en vaardigheid in conflicthantering, conflictmanagement en conflictcoaching.


Wat mag je van me verwachten als het om je team gaat? 

 • Verbetering van het werkklimaat in je team met open communicatie en meer onderling vertrouwen.
 • Versterking van de onderlinge relaties, de samenwerking, de performance en de werkprestaties van je team en vaak een verlaging van het ziekteverzuim.
 • Vergroting van vaardigheden van je team om zelf oplossingen te genereren voor ontstane conflicten.
 • Meer energie en kracht in je team: een team dat (nog meer) gaat swingen.

 
Hoe gaan we samenwerken?

 • Kennismakingsgesprek om te kijken of het klikt,
  om doelen te bepalen en afspraken te maken.
 • Vier coachingsgesprekken van twee uur: of voor jezelf, of voor je team.
 • Opdrachten ter ondersteuning van het ontwikkeltraject.
 • Reflectie op de activiteiten en de gesprekken.
 • Telefonisch & e-mailcontact gedurende het traject.  
 • Evaluatie van het bereikte resultaat en van het traject.

  N.B.: Een combinatie van individuele- en teamcoaching waar conflicten centraal staan, is in bepaalde situaties zeer effectief en versnelt het bereiken van het gewenste (leer)resultaat. Als manager leer je zelf van het conflict en word je meester op het gebied van conflictbegeleiding. In totaal krijg je bij deze optie acht coachingsgesprekken van twee uur : vier gesprekken met het team en synchroon daaraan vier individuele coachingsgesprekken met jou als manager.

Wat is je investering?

 • De investering voor het versterken van de performance op het gebied van conflictcoaching van jezelf óf van je team bedraagt voor vier coachingsgesprekken € 1500,- (exclusief btw).
 • Coaching is maatwerk en laat zich niet dwingen in een aantal bijeenkomsten. Mijn ervaring is dat je in vier bijeenkomsten vaak blijvende zichtbare veranderingen realiseert. Mochten er meer dan vier bijeenkomsten gewenst zijn dan is de investering € 150,- per uur (excl. btw). Dit vervolg vindt uiteraard in overleg plaats.


Referentie
"Bij conflicten lopen emoties hoog op en raken mensen steeds verder verwijderd van waar het hen nu eigenlijk om te doen is. Bij conflictcoaching is het de belangrijkste kunde van de begeleidende coach deze emoties toe te staan, te verkennen, om vervolgens terug te keren naar de inhoud. In die volgorde ontstaan de mooiste oplossingen. Harry weet als geen ander om op uiterst betrokken wijze uit het conflict te blijven. Door helpende, maar zeker ook confronterende vragen, weet hij mensen verder te brengen. Ik beveel Harry van harte aan."

Drs. Peter Catoen
Ambassadeur pro actieve geschilbeslechting overheid en hoofd Centraal Mediation Bureau UWV.

meer Referenties

Neem contact op met Van Heemskerk
Wilt u meer weten over conflictcoaching of wilt u vrijblijvend advies over de toepasbaarheid van deze coachingsdienst op uw situatie? Neem dan contact op met Harry van Heemskerk.